Aktuality
2015
- připravujeme pro Vás novou pobočku v Brně
- zvyšujeme úroveň specializace a odbornosti našich zaměstanců pravidelným školením a získáváním certifikátů
2014

- otevřeli jsme novou pobočku v Opavě
 

Opravy čerpadel pro Betonárny


Příprava dokumentace pro posílení tlaku vody pro Lázně Teplice.


Předsezónní prohlídka čerpací stanice Ski areál Hlubočky

Svozové trasy


Vážení zákazníci a obchodní partneři,


Vítejte na našich internetových stránkách, které Vás provedou naší společností a našimi službami.


Firma SIGSERVIS spol. s r.o se sídlem v Olomouci působí na českém trhu od podzimu roku 1991. Aktivity společnosti se od samého počátku podnikání soustřeďují na poskytování především opravárenské činnosti v oblasti čerpadel a elektromotorů. Postupný rozvoj všech provozů společnosti, zvyšující se nároky na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb a také snaha o maximální spokojenost zákazníků byly od prvopočátku kréda společnosti. SIGSERVIS spol. s r.o. v současnosti podniká v provozovnách v Olomouci, Bzenci, Brně, České Lípě a Opavě.

Zaměstnává 20 zaměstnanců.


Současný stav společnosti je výsledkem postupného vývoje v průběhu více jak dvaceti let existence firmy. Záměr vybudovat moderní, flexibilní a stabilní společnost, která by nabízela stále komplexnější a kvalitnější služby a zboží, si vyžádal nemalé investice do nového zařízení, technologií i zvyšování úrovně vzdělanosti a odbornosti zaměstnanců. Postupnou obnovou vybavení, modernizací technologií a částečnou rekonstrukcí procházely a dodnes prochází i budovy společnosti.


V průběhu všech investic kladlo vedení firmy důraz na to, aby nově zaváděné technologie byly šetrnější k životnímu prostředí. Společnost řádně plní všechny legislativní povinnosti v oblasti ochrany přírody, provádí pravidelné prověrky bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí přímo na jednotlivých provozech. Kontroluje dodržování zásad stanovených pro správnou manipulaci s odpady, jejich řádné třídění, značení, zpracování nebo likvidaci. Dbá také na ochranu vod a ovzduší a dlouhodobě se snaží zamezit vzniku možných negativních vlivů z její činnosti na životní prostředí.


Od naší konkurence se odlišujeme především tím, že naše obchodní politika je postavena na vzájemné důvěře mezi námi a našimi obchodními partnery. Intenzivně sledujeme trendy v oboru, snažíme se jít svou vlastní cestou. Poskytování co nejkvalitnějších komplexních služeb, servisu a jistoty všem našim zavedeným obchodním partnerům i nově přicházejícím, férové jednání, dodržovaní dohod či přátelský osobní přístup, to je základní kámen, na kterém chceme i v budoucnu stavět.


Naším krédem je, že pouze spokojení zákazníci jsou zárukou dobrého jména společnosti.
Kontakty
OLOMOUC

Hálkova 1287/37, Olomouc, 779 00
Telefon: 585 229 515
Mobil: 603 188 142
E-Mail : ol@sigservis.cz

detail kontaktu

BRNO

Nové Sady 593/28, Brno, 602 00
Mobil: 605 247 992
E-Mail : bm@sigservis.cz

detail kontaktu

BZENEC

Nádražní 532, Bzenec, 696 81
Telefon: 518 384 603
Elektromotory: 605 558 913
Mobil: 603 582 076
E-Mail : sigservis@seznam.cz

detail kontaktu

ČESKÁ LÍPA

Děčínská 227, Česká Lípa, 470 01
Telefon: 487 871 027
Mobil: 603 582 075
E-Mail : cl@sigservis.cz

detail kontaktu

OPAVA
Jaselská 2942/31,Opava, 746 01

Mobil: 604 516 250
E-Mail :  op@sigservis.cz

detail kontaktu